Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście wahań demograficznych na przykładzie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego [Studia Ekonomiczne, 134/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście wahań demograficznych na przykładzie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego [Studia Ekonomiczne, 134/2013]