Od pomysłu do rozwoju lokalnego. Badania spółdzielni socjalnych w Polsce - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Od pomysłu do rozwoju lokalnego. Badania spółdzielni socjalnych w Polsce