OPM

Od pomysłu do rozwoju lokalnego. Badania spółdzielni socjalnych w Polsce