Ograniczenie presji rekreacyjnej w cybińskim klinie zieleni m. Poznania na podstawie analizy krajobrazu roślinnego [Problemy Ekologii Krajobrazu, 27/2010 - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ograniczenie presji rekreacyjnej w cybińskim klinie zieleni m. Poznania na podstawie analizy krajobrazu roślinnego [Problemy Ekologii Krajobrazu, 27/2010