Organizacje pozarządowe i obywatele w rządowym procesie tworzenia prawa w wybranych krajach europejskich - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Organizacje pozarządowe i obywatele w rządowym procesie tworzenia prawa w wybranych krajach europejskich