OPM

Organizacje pozarządowe i obywatele w rządowym procesie tworzenia prawa w wybranych krajach europejskich