OPM

Partnerstwo publiczno- prywatne w finansowaniu inwestycji w różnych obszarach strefy użyteczności publicznej [Finanse i zarządzanie, 2(1)/2012]