OPM

Perspektywy zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w granicach powiatu wrocławskiego [Studia Miejskie, 20/2015]