OPM

Pierwotny rynek mieszkaniowy w Elblągu w latach 2008-i kwartał 2012 – wybrane aspekty [Współczesna Gospodarka, 4(1)/2013]