OPM

Plany miejscowe gmin podwarszawskich. Sposób realizacji polityki urbanizacji [Człowiek i Środowisko, 39 (1)/ 2015]