Pochodzenie terytorialne studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w kontekście kształtowania się makroregionu funkcjonalnego Olsztyna [Studia Regionalne i Lokalne, 4(54)/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Pochodzenie terytorialne studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w kontekście kształtowania się makroregionu funkcjonalnego Olsztyna [Studia Regionalne i Lokalne, 4(54)/2013]