OPM

Podmiotowe uczestnictwo mieszkańców w procesach rewitalizacji- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu [Problemy Rozwoju Miast, 1/2013]