OPM

Podręcznik strategii wzrostu zatudnienia na szczeblu lokalnym w Polsce