Podręcznik strategii wzrostu zatudnienia na szczeblu lokalnym w Polsce - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Podręcznik strategii wzrostu zatudnienia na szczeblu lokalnym w Polsce