Poglądy polskich urbanistów na rolę partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym [Człowiek i Środowisko, 39 (2)/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Poglądy polskich urbanistów na rolę partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym [Człowiek i Środowisko, 39 (2)/2015]