OPM

Polityka krajobrazowa w Polsce: wyzwania i szanse [problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL]