OPM

Polityka miejska regionu poprzemysłowego [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 341/2014]