Polityka przestrzenna na terenach zalewowych w małych miastach [Studia Ekonomiczne, 144 (2)/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Polityka przestrzenna na terenach zalewowych w małych miastach [Studia Ekonomiczne, 144 (2)/2013]