OPM

Polityka społeczna gminy jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin miejsko-wiejskich:Grójec, Kozienice, Szydłowiec)