Postawy i oczekiwania społeczności lokalnej wobec rozwoju geoturystyki na obszarach chronionych miasta Kielc i regionu świętokrzyskiego [Problemy Ekologii Krajobrazu, 29/2011] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Postawy i oczekiwania społeczności lokalnej wobec rozwoju geoturystyki na obszarach chronionych miasta Kielc i regionu świętokrzyskiego [Problemy Ekologii Krajobrazu, 29/2011]