OPM

Potrzeby kształcenia kadr administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 284/2013]