OPM

Poziom rozwoju infrastruktury technicznej w miastach wojewódzkich Polski [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 331/2014]