Poznańska Mapa Barier – dobre praktyki w badaniu dostępności przestrzeni - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Poznańska Mapa Barier – dobre praktyki w badaniu dostępności przestrzeni