Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej [Turystyka kulturowa 8/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej [Turystyka kulturowa 8/2015]