OPM

Problematyka identyfikacji i pomiaru procesu kurczenia się miast