OPM

Program GraphScape – nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu [Problemy Ekologii Krajobrazu, 38/2014]