OPM

Problemy mieszkaniowe w procesach rewitalizacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego