OPM

Niskoemisyjny transport miejski jako determinanta zrównoważonego rozwoju miast w kontekście założeń Strategii Europa 2020. Perspektywa organizacyjna i finansowa [Problemy Transportu I Logistyki, 28/2014]