OPM

Analiza dostępności transportu publicznego na potrzeby Planu Mobilności Urzędu Miasta Szczecin [Problemy Transportu I Logistyki, 27/2014]