OPM

Program Aktywności Lokalnej dla osiedla Kaufhaus na lata 2015- 2017