OPM

Program Ochrony Środowiska dla miasta Gliwice na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2019- aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku 2015