OPM

Program przeciwdziałania bezrobociu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy