OPM

Przedsiębiorczość kobiet jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy [Studia Ekonomiczne, 103/2012]