OPM

Przemiany Warszawy na tle modelu miasta postmodernistycznego [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 341/2014]