OPM

Przemieszczenia uczniów między obwodami szkolnymi a zróżnicowanie wyników publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Przypadek Poznania [Studia Regionalne i Lokalne, 2(48)/2012]