OPM

Przemysł kultury w rozwoju miast wybrane aspekty [Ekonomiczne problemy usług, 103/2013]