Przemysł kultury w rozwoju miast wybrane aspekty [Ekonomiczne problemy usług, 103/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Przemysł kultury w rozwoju miast wybrane aspekty [Ekonomiczne problemy usług, 103/2013]