OPM

Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w aspekcie form pokrycia terenu [Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL]