OPM

Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu fizycznogeograficznym [Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL]