OPM

Przyrodnicze (abiotyczne i biotyczne) cechy i obiekty – wyróżniki tożsamości krajobrazu [Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL]