OPM

Raport z prac grupy roboczej „jakość życia”- interesariusze, potrzeby, rozwiązania