OPM

Opracowanie społecznej koncepcji programu rewitalizacji toruńskiego Starego Miasta- raport z prac grupy tematycznej „Dostępność i komunikacja”