OPM

Raport z warsztatów „Charrette”- konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 9-11.02.2011 dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji