OPM

Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych osiedli mieszkaniowych Opola [Studia Miejskie, 14/2014]