OPM

Rejestry podmiotów jako źródła danych w analizach lokalizacji działalności gospodarczej w mikroskali [Wiadomości Statystyczne, 1(656)/2016]