OPM

Rewitalizacja 2.0. Działania rewitalizacyjne w regionalnych programach operacyjnych 2007–2013 – ocena w kontekście nowego okresu programowania [Studia Regionalne i Lokalne, 1(59)/2015]