OPM

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe [Problemy Rozwoju Miast, 1/2013]