OPM

Rewitalizacja parków zdrojowych zagrożeniem dla strefy materialnej i znaczeniowej miejscowości uzdrowiskowych na przykładzie uzdrowisk ziemi kłodzkiej [Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce]