OPM

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej- doświadczenia projektu COBRAMAN [Problemy Rozwoju Miast, 3/2013]