OPM

Rola cech charakterystycznych, wyróżników i wyznaczników krajobrazu w klasyfikacji i audycie krajobrazów aktualnych [Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL]