OPM

Rola funduszy europejskich w finansowaniu procesu rewitalizacji miast w Polsce [Studia Miejskie, 17/2015]