OPM

Rola uczelni wyższych w klastrach wysokiej technologii [Finanse i zarządzanie, 1(2)/2012]