OPM

Rola wsparcia publicznego w procesach rewitalizacji na przykładach krajów europejskich [Problemy Rozwoju Miast, 1/2013]