OPM

Rozmieszczenie ludności i rynek pracy w województwie mazowieckim-czy mamy do czynienia z niedopasowaniem przestrzennym? [Studia Ekonomiczne, 103/2012]